Šehidi/poginuli borci

BALIĆ (SMAIL) IDRIZ

Sin Idriza i Muškije (rođ.Bubalo). Rođen 17.06.1965.g. u Orahovici. Neoženjen. Zaspolen u preduzeću „Alatnica“ Konjic. Brat Mirsad, sestre Zahida i Mirsada. Pripadnik MUP-a. Poginuo u ofanzivnim borbenim dejstvima 23.08.1992.g. na Igmanu. Ukopan u haremu Orahovica. Posthumno odlikovan ratnim priznanjem “Zlatna policijska značka“.