Šehidi/poginuli borci

BEHA (KASIM) MEHMED

Sin Kasima i Zehre (rođ. Džino). Rođen 10.09.1960.g., u Mostaru. Šumarski tehničar zaposlen u Drvnoj industriji „Neretva“ Konjic. Oženjen. Supruga Emina (rođ.Spahić), sinovi Anel i Dženan, brat Asim. Na b/z teško ranjen na Prevlju 12.05.1993.g. Nalazio se na kućnom oprovaku, prilikom odlaska na kontrolu poginuo od četničke granate 13.06.1993.g. Ukopan u haremu u Podhumu.