Tekstovi

ČETVRTI KORPUS ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Četvrti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 17. novembra 1992. godine sa sjedištem u Mostaru. Korpus je objedinio jedinice Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine kao i neke dobrovoljne jedinice koje su do njegovog osnivanja djelovale na širem području doline rijeke Neretve. Od formiranja, novembra 1992. godine, pa do novembra 1993. godine komandant korpusa je bio Arif Pašalić.

Zona odgovornosti 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine pokrivala je slijedeće općine: Mostar, Konjic, Jablanica, Nevesinje, Stolac i Čapljina.

Neke od jedinica 4. korpusa koje su bile okosnica odbrane Hercegovine od agresora su:

 • /441. slavna brigada – Mostar
 • /442. brdska brigada – “Bregava – (Stolac, Dubravska visoravan – Čapljina)
 • /443. brdska brigada – Konjic
 • /444. brdska brigada – Jablanica
 • /445. brdska brigada – “Neretvica” – Buturović-Polje
 • SB Prozor/446. brdska brigada – Prozor
 • /448. brdska brigada – Blagaj
 • /449. istočnohercegovačka brdska brigada – Potoci
 • SB “Šargan” – Gacko
 • Specijalni odred policije – “Bosna 4” – Mostar
 • muslimanska slavna lahka brigada – Konjic
 • lahka brigada Bjelimići
 • Samostalni bataljon “Drežnica” – Drežnica

 

Za naročite rezultate u odbrani domovine epitet “Slavna” u svom nazivu ponijele su dvije brigade 4. korpusa 441. slavna brigada – Mostar i 4. muslimanska slavna lahka  brigada – Konjic.

Za hrabrost i doprinos u borbi 173 pripadnika 4. korpusa dobila je značku “Zlatni ljiljan”.

Za hrabrost i požrtvovanje priznanje “Heroj oslobodilačkog rata” dobio je brigadni general Midhat Hujdur Hujka.

Komandanti:

Arif Pašalić

Sulejman Budaković

Ramiz Dreković

Mustafa Polutak