Šehidi/poginuli borci

ĆIBO (NEZIR) MUSTAFA

Sin Nezira i Zejne (rođ. Bajić). Rođen 15.07.1965.g. u Spiljanima. Zaposlen u preduzeću TADIV Konjic. Oženjen. Supruga Mevlida (rođ.Halilović), sin Arnes, kćerka Arnesa, sestre: Saja, Džemila  i Fahira.. Pripadnik 443. brdske brigade. Poginuo 25.07.1995.g. u ofanzivnim b/d na lokalitetu Brda. Ukopan u haremu Musala u Konjicu.