Vijesti

Dan odbrane Bjelimića

U organizaciji JOB-a Konjic i Udruženja građana Bjelimići, 30.07.2023. godine obilježen je Dan odbrane Bjelimića. Tim povodom organiziran je Pohod “Stazama branilaca Bjelimića” . Pravac kretanja je bio: Oštra bara – Crveni kuk – Komić – Piš – Požiljak – Ozidovnik – Ravna gaja – Muhov do(Argud) – Pogled (Ljubuča). Dužina rute je oko 18 kilometara.