Tekstovi

DOBITNIK PRIZNANJA GRB SA ZLATNIM MAČEVIMA

Nezim Halilovic – Muderris 

Nezim Halilovic – Muderris rođen je u Žepi (Općina Rogatica), 15. 3. 1965.godine, gdje je završio osnovnu školu, a 1979/80. upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju zavrašava 1983.godine. Nakon odsluženja vojnog roka, upisuje se na Al-Azhar, gdje diplomira 1991. godine, na Fakultetu Arapskog jezika, odsjek arapske književnosti. Za imama Repovačke džamije u Konjicu postavljen je augusta 1991. godine. Od januara 1992. godine do septembra 1997. godine obavljao je dužnost glavnog imama u Konjicu.  U periodu agresije na BiH bio komandir DIČ „Muderris“ i komandant 4. muslimanske slavne brigade.

Dobitnik je ratnih priznanja: Zlatni ljiljan i Grb sa Zlatnim mačevima. Demobilisan je augusta 1996. godine sa činom pukovnika.