Spomen obiljezja

SPOMENIK U ČAST FORMIRANJA PRVE JEDINICE TO ARBIH NA PODRUČJU OPŠTINE KONJIC – PODHUM

14.03.1992. godine su patriote ovog kraja polujavnim postrojavanjem dali direktan odgovor na odluke skupstine SDS Konjic o “pristupanju Konjica” SAO Hercegovine.

Spomenik se nalazi u blizini Podhuma (Mehina ravan)

Natpis na spomeniku:

Ponosno i hrabro stadosmo u stroj i formirasmo prvujedinicu TO BiH – Armije RBiH na području općine Konjic, Hercegovine i šire, sa ciljem da branimo Bosnu i Hercegovinu, spremni da u toj borbi damo i svoje živote.

Borci prve jedinice TO BiH – Armije RBiH

Na ovom mjestu je dana 15.03.1992. godine formirana i

postrojena prva jedinica TO BiH – Armije RBiH na

području općine Konjic, Hercegovine i šire.

U znak trajne zahvalnosti za iskazani patriotizam

i hrabrost spomenik podižu 02.10.1999. građani općine Konjic.

Druga strana spomenika vidljiva na slici pokazuje kartu BiH sa ucrtanim položajem Neretvice i linijama koje simoblišu riješenost da se brani svaki pedalj Bosne i Hercegovine.