Vijesti

28 godina od šehadeta Šurković Halila-Lileta

Dana 08.08.2021 navršilo se 28 godina od postizanja šehadeta Šurković Halila-Lileta. Tim povodom na mjestu pogibije proučena je Fatiha i položeno cvijeće te održan prigodan historijski čas.

Za dosta događaja, u odbrani od agresije, se može slobodno kazati da su bili sudbonosni, ali ovaj je makar korak ispred ostalih… Ljeto ’93 nakon iscrpljujućih borbi sa HV i HVO, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine su bili na sve načine iscrpljeni. To je bio vrhunac neimaštine,neimaštine svega osim hrabrosti …
SCA pokreće do tada neviđenu ofanzivu na pravcu Treskavica-Bjelašnica- Igman-Ivan sedlo s ciljem stavljanja Sarajeva u dupli obruč, ali i izlazak na dogovorene granice Neretvom (Boban-Karadžić) Bjelimići u okruženju,podbjelašnička sela gore,četnici su u dugom polju ,pitanje totalnog sloma se mjerilo bukvalno minutma.
I onda tog 08.08.1993. potez, koji je graničio sa nemogućim, Lile tada komandant odreda ,,Akrepi”, sa ekipom koja se mogla mjeriti sa njim po hrabrosti, upada sa vozilom među četnike na Bjelašnici (Vlahinja), cilj ubiti krvnika Mladića jer zmija se bije u glavu a glava dušmana se šepurila tu negdje po Bjelašnici.
Nažalost poduhvat nije uspio.
Lile je postigao šehadet, kolege teško ranjene.
Dušmani ga zaustavili jesu, ali pobijedili nisu…


“Smrti se najmanje boje oni čiji život ima najveću vrijednost.”
Šurković / Zahira / Halil 17.04.1973. – 08.08.1993.