Tekstovi

MONOGRAFIJA “PRVI KORPUS ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE”

Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Šefko Hodžić, Muhamed Smajić, Mesud Šadinlija

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (493 strane);