Šehidi/poginuli borci

ADILOVIĆ (MURAT) NUHAN

Sin Murata i Mevle (rođ. Čavrk).

Rođen 01.07.1971.godine u Zorovićima.

Nezaposlen.

Supruga: Fahira Lerić.

Kćer Adisa.

Braća: Zakir, Ramiz i Mustafa.

Poginuo od gelera granate, 13.05.1993. godine na Ljubini kao pripadnik 443.brdske brigade Konjic.

Ukopan u haremu Čelebići.