Šehidi/poginuli borci

AMIDŽIĆ (MEHO) SELVER

Sin Mehe i Hajrije (rođ. Kovačević). Rođen 14.03.1959.g. u Kaknju. Zaposlen kao medicinski tehničar u Trebinju. Oženjen. Supruga Mirsada (rođ. Duračić), kćerke Anela i Minela, braća: Safet, Rifet i Sakib, sestre: Senada, Sabiha i Tajiba. Poginuo 24.02.1994.g. od gelera granate kao pripadnik Ratne bolnice Konjic. Ukopan u šehidskom mezarju u Konjicu.