Šehidi/poginuli borci

CERO (IBRO) ALMIR

Sin Ibre i Merke (rođ. Imamović). Rođen 12.07.1961.g. u Ribićima. Zaposlen kao ekonoista u „Opštini“ Konjic. Oženjen. Supruga Munevera (rođ. Džajić), kćeri .Aldijana i Ermina, braća Himzo.i Jasmin, sestra Jasmina. Pripadnik 443. brdske brigade. Poginuo u ofanzivnim b/d 13.05.1993.g. u rejonu Lisine. Ukopan u haremu u Ribićima.