TekstoviVijesti

Danas se obilježava Dan Zlatnih ljiljana

Dan Zlatnih ljiljana u Bosni i Hercegovini obilježava se na današnji dan, 9. maja. Zlatni ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije na ovu državu.

Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Dodijeljen je pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, doprinijeli proširenju slobodnih dijelova Republike, izvršili više slobodnih djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.

Zlatnim ljiljanom su ukupno odlikovane 1.733 osobe.

DOBITNICI RATNOG PRIZNANJA “ZLATNI LJILJAN” – KONJIČKE JEDINICE

445. BRDSKA BRIGADA – KONJIC

AHMIĆ (Adil) MUSTAFA
Rođen 02.01.1965.godine u Podhumu – Konjic. Poginuo 20.12.1992.godine na Trebeviću – Sarajevo. Priznanje dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.

ĐIVER (Šaban) EDIN
Rođen 14.11.1973.godine u Gobelovini – Konjic. Priznanje mu je dodijeljeno 1994.godine.

GAGULA (Jusuf) HARIS
Rođen 11.10.1969.godine u Boždarevićima – Konjic. Poginuo 11.06.1993.godine u Buturović polju – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.

HADŽAJLIJA (Avdo) HALIL
Rođen 16.09.1964.godine u s.Šunje –Konjic. Poginuo 11.07.1993.godine na lokalitetu Inač.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.

HODŽIĆ (Ćamil) AMIR
Rođen 12.11.1971.godine u Boždarevićima – Konjic. Poginuo 19.06.1993.godine na Hurijinoj ravni – Bokševica.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.

HRNJICA (Hamdo) ZAHIR
Rođen 27.11.1955.godine u Goranima – Konjic. Poginuo 24.10.1993.godine u Parsovićima – Konjic. Priznanje mu je dodijeljeno 10.06.1994.godine posthumno.

HUSEINBEGOVIĆ (Jusuf) SULEJMAN
Rođen 10.01.1968.godine u Repovcima – Konjic.
Priznanje mu dodijeljeno 1994.godine.

KOŠPO (Šerif) SEAD
Rođen 05.09.1971.godine u Gornjem Čažanju – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno 1994.godine.

MUSTAFIĆ (Mehmed) MUHAREM
Rođen 24.06.1957.godine u Kruščici – Konjic. Poginuo 16.04.1993.godine na Goranskom polju.
Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 10.06.1994.godine.

PADALOVIĆ (Bego) SEID
Rođen 24.09.1964.godine u Gostovićima – Konjic. Poginuo 13.09.1993.godine na Crnom Vrhu – Gornji Vakuf.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.

SALIHOVIĆ (Šaban) SALKO
Rođen 20.06.1950.godine u Konjicu.
Priznanje mu je dodijeljeno 15.04.1996.godine.

443.BRDSKA BRIGADA

BAJIĆ (Šaban) ESAD
Rođen 15.08.1974.godine u Konjicu.Poginuo 29.07.1993.godine u Tušilama –Trnovo.
Priznanje mu dodijeljeno posthumno 15.04.1996.godine.

DELIĆ (Mujo) SALEM
Rođen 22.05.1952.godine u Orahovici – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno 15.04.1996.godine.

GAKIĆ (Mujo) SENAD
Rođen 23.02.1967.godine u Gakićima – Konjic. Poginuo 20.07.1993.godine u Šuminama – Konjic.

HABIBIJA (Uzeir) OSMAN
Rođen 31.07.1970.godine u Ribićima – Konjic. Poginuo 02.07.1995.godine u Hadžićima. Priznanje mu je dodijeljeno 15.04.1995.godine.

MACIĆ (Muharem) HAMED
Rođen 01.04.1966.godine u Konjicu. Poginuo 11.05.1993.godine na Prevlju – Konjic.
Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 1995.godine.

PAJIĆ (Mujo) ALIJA
Rođen 24.01.1951.godine u Konjicu. Poginuo 24.09.1994.godine na Gudcu – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.

4.MUSLIMANSKA SLAVNA BRIGADA

HALILOVIĆ (Abid) NEZIM -MUDERRIS
Rođen 15.03.1965.godine u Žepi. Komandant 4. muslimanske slavne lahke brigade
Priznanje mu je dodijeljeno 1994.godine.

HODŽIĆ (Enes) MIRSAD
Rođen 13.03.1972.godine u Konjicu. Poginuo 23.07.1995.godine na Bijeloj lijeski – Bjelašnica.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1996.godine.

JAHIĆ (Sulejman) SANEL
Rođen 03.01.1975.godine u Konjicu. Poginuo 24.11.1994.godine na Požiljku. Priznanje mu dodijeljeno posthumno 15.04.1996.godine.

KORIĆ (Jusuf) MIRSAD
Rođen 13.12.1971.godine u Podorašcu – Konjic. Poginuo 28.06.1993.godine na Ljubini – Konjic.
Priznanje mu dodijeljeno posthumno 1995.godine.

KORIĆ (Osman) RASIM
Rođen 01.05.1963.godine u Konjicu.
Poginuo 15.04.1993.godine na Galjevu – Konjic.
Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 15.04.1996.godine.

MAKSUMIĆ (Ramo) DŽEMAL – SAKS
Rođen 03.01.1954. godine u Konjicu. Poginuo 19.09.1994. godine na Kiseru – Konjic.
Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 1995.godine.

MUHAREMOVIĆ (Huso) MUSTAFA
Rođen 24.09.1974.godine u Konjicu.
Poginuo 13.09.1994.godine na Ljubini – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1996.godine.

NEFIĆ (Dževad) ALMEDIN – NEFA
Rođen 26.04.1964.godine u Maglaju.
Teško ranjen 12.09.1994.godine na Ljubini – od zadobiienih rana preselio 17.09.1994.g.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.

NUHANOVIĆ (Ahmed) HAMZA
Rođen 14.10.1940.godine u Konjicu.
Poginuo 11.07.1993.godine u Konjicu.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 15.04.1996.godine.

PIRIJA (Ibrahim) AMIR
Rođen 01.12.1974.godine u Podorašcu –Konjic.
Poginuo 07.04.1995.godine na Vlašiću.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1996.godine.

SARAJLIĆ (Ahmed) IZUDIN
Rođen 11.02.1965.godine u Lisičićima – Konjic. Poginuo 23.07.1993.godine na Bijeloj Lijeski – Bjelašnica. Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1996.godine.

4.INŽINJERIJSKI BATALJON

AVDIBEGOVIĆ (Hrustem) NUSRET
Rođen 20.01.1958.godine u Repovcima – Konjic
Priznanje mu dodijeljeno 15.04.1995.godine.
HUSEINBEGOVIĆ (Asim) MUAMER
Rođen 17.04.1973.godine u Hadžićima. Priznanje mu dodijeljeno 15.04.1996.godine.

4. IZVIĐAČKO – DIVERZANTSKI BATALJON

ČAJIĆ (Selim) MUAMER – ČAJA
Rođen 15.01.1975.godine u Konjicu. Poginuo 23.09.1994.godine u rejonu Gudca – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.
DŽAJIĆ (Mustafa) DŽEVAD
Rođen 05.10.1969.godine u Konjicu. Priznanje mu je dodijeljeno 1995.godine.

450. LAHKA BRIGADA

DAUT (Ferhat) AHMET
Rođen 13.10.1957.godine u Ježeprosini – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno 15.04.1995.godine.

DIDIK (Osman) ASIM
Rođen 05.02.1959.godine u Glavatičevu – Konjic.
Ratno priznanje mu je dodijeljeno 1995.godine.

GADŽO (Alija) EMIN
Rođen 01.01.1964.godine u Tušilima – Trnovo. Poginuo 29.09.1995.godine na Krupcu – Glavatičevo.
Priznanje mu dodijeljeno posthumno 17.11.1995.godine.

LUČKIN (Mušan) RAMIZ
Rođen 05.01.1969.godine u Trnovu. Poginuo 07.10.1995.godine na Žljebini – Glavatičevo, Konjic.
Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 15.04.1996.goodine.

PINTOL (Duran) MIRALEM – LELA
Rođen 22.02.1965.godine u Svijenču – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno 1995.godine.

TUCAK (Osman) RAMIZ
Rođen 25.05.1974.godine u s.Jezero – Kalinovik.
Priznanje mu dodijeljeno 15.04.1996.godine.

TUCAKOVIĆ (Abdulah) ASIM – ČOČA
Rođen 02.04.1963.godine u s.Lađanica – Konjic.
Priznanje mu je dodijeljeno 16.01.1995.god.

TUCAKOVIĆ (Šaban) EMIN – KIKILO
Rođen 01.09.1968.godine u Glavatičevu – Konjic.
Priznanje mu dodijeljeno 1995.godine.

ZRNO (Izet) BAJAZIT
Rođen 02.09.1968.godine u Livnu. Priznanje mu dodijeljeno 1995.godine.

ŽILIĆ (Alija) FERID
Rođen 16.08.1968.godine u Tušilima – Trnovo. Poginuo 04.06.1995.godine na Stražiću – Bjelimići,
Priznanje mu dodijeljeno posthumno 17.11.1995.godine.

HEBIBOVIĆ (Omer) IBRO
Rođen 21.07.1964.godine u Glavatičevo – Konjic. Poginuo 28.06.1993.godine na Kobečevu – Glavatičevo.
Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.

MILIŠIĆ (Mušan) ALIJA
Rođen 05.07.1956.godine u Trnovu. Priznanje mu je dodijeljeno 1994.godine