Tekstovi

DOBITNICI RATNOG PRIZNANJA ZLATNI LJILJAN

445.BRDSKA BRIGADA – KONJIC

AHMIĆ (Adil) MUSTAFA

Rođen 02.01.1965.godine u Podhumu – Konjic. Poginuo 20.12.1992.godine na Trebeviću – Sarajevo.

Priznanje dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.


ĐIVER (Šaban) EDIN

Rođen 14.11.1973.godine u Gobelovini – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno 1994.godine.


GAGULA (Jusuf) HARIS

Rođen 11.10.1969.godine u Boždarevićima – Konjic. Poginuo 11.06.1993.godine u Buturović polju – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.


 

HADŽAJLIJA (Avdo) HALIL

Rođen 16.09.1964.godine u s.Šunje – Konjic. Poginuo 11.07.1993.godine na lokalitetu Inač.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.


HODŽIĆ (Ćamil) AMIR

Rođen 12.11.1971.godine u Boždarevićima – Konjic. Poginuo 19.06.1993.godine na Hurijinoj ravni – Bokševica.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.


HRNJICA (Hamdo) ZAHIR

Rođen 27.11.1955.godine u Goranima – Konjic. Poginuo 24.10.1993.godine u Parsovićima – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno 10.06.1994.godine posthumno.


HUSEINBEGOVIĆ (Jusuf) SULEJMAN

Rođen 10.01.1968.godine u Repovcima – Konjic.

Priznanje mu dodijeljeno 1994.godine.


KOŠPO (Šerif) SEAD

Rođen 05.09.1971.godine u Gornjem Čažanju – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno 1994.godine.


MUSTAFIĆ (Mehmed) MUHAREM

Rođen 24.06.1957.godine u Kruščici – Konjic. Poginuo 16.04.1993.godine na Goranskom polju.

Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 10.06.1994.godine.


PADALOVIĆ (Bego) SEID

Rođen 24.09.1964.godine u Gostovićima – Konjic. Poginuo 13.09.1993.godine na Crnom Vrhu – Gornji Vakuf.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 10.06.1994.godine.


SALIHOVIĆ (Šaban) SALKO

Rođen 20.06.1950.godine u Konjicu.

Priznanje mu je dodijeljeno 15.04.1996.godine.


443.BRDSKA BRIGADA

BAJIĆ (Šaban) ESAD

Rođen 15.08.1974.godine u Konjicu.

Poginuo 29.07.1993.godine u Tušilama – Trnovo.

Priznanje mu dodijeljeno posthumno 15.04.1996.godine.


DELIĆ (Mujo) SALEM

Rođen 22.05.1952.godine u Orahovici – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno 15.04.1996.godine.


GAKIĆ (Mujo) SENAD

Rođen 23.02.1967.godine u Gakićima – Konjic.

Poginuo 20.07.1993.godine u Šuminama – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.


Habibija Osman

HABIBIJA (Uzeir) OSMAN

Rođen 31.07.1970.godine u Ribićima – Konjic.

Poginuo 02.07.1995.godine u Hadžićima.

Priznanje mu je dodijeljeno 15.04.1995.godine.


MACIĆ (Muharem) HAMED

Rođen 01.04.1966.godine u Konjicu.

Poginuo 11.05.1993.godine na Prevlju – Konjic.

Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 1995.godine.


PAJIĆ (Mujo) ALIJA

Rođen 24.01.1951.godine u Konjicu.

Poginuo 24.09.1994.godine na Gudcu – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.



 4.MUSLIMANSKA SLAVNA BRIGADA

HALILOVIĆ (Abid) NEZIM – MUDERRIS

Rođen 15.03.1965.godine u Žepi.

Komandant 4. muslimanske slavne lahke brigade

Priznanje mu je dodijeljeno 1994.godine.


HODŽIĆ (Enes) MIRSAD

Rođen 13.03.1972.godine u Konjicu.

Poginuo 23.07.1995.godine na Bijeloj lijeski – Bjelašnica.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1996.godine.


JAHIĆ (Sulejman) SANEL

Rođen 03.01.1975.godine u Konjicu.

Poginuo 24.11.1994.godine na Požiljku.

Priznanje mu dodijeljeno posthumno 15.04.1996.godine.

KORIĆ (Jusuf) MIRSAD

Rođen 13.12.1971.godine u Podorašcu – Konjic.

Poginuo 28.06.1993.godine na Ljubini – Konjic.

Priznanje mu dodijeljeno posthumno 1995.godine.


KORIĆ (Osman) RASIM

Rođen 01.05.1963.godine u Konjicu.

Poginuo 15.04.1993.godine na Galjevu – Konjic.

Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 15.04.1996.godine.


MAKSUMIĆ (Ramo) DŽEMAL – SAKS

Rođen 03.01.1954. godine u Konjicu.

Poginuo 19.09.1994. godine na Kiseru – Konjic.

Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 1995.godine.


 

MUHAREMOVIĆ (Huso) MUSTAFA

Rođen 24.09.1974.godine u Konjicu.

Poginuo 13.09.1994.godine na Ljubini – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1996.godine.


NEFIĆ (Dževad) ALMEDIN – NEFA

Rođen 26.04.1964.godine u Maglaju.

Teško ranjen 12.09.1994.godine na Ljubini – od zadobiienih rana preselio 17.09.1994.g.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.


NUHANOVIĆ (Ahmed) HAMZA

Rođen 14.10.1940.godine u Konjicu.

Poginuo 11.07.1993.godine u Konjicu.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 15.04.1996.godine.


PIRIJA (Ibrahim) AMIR

Rođen 01.12.1974.godine u Podorašcu – Konjic.

Poginuo 07.04.1995.godine na Vlašiću.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1996.godine.


SARAJLIĆ (Ahmed) IZUDIN

Rođen 11.02.1965.godine u Lisičićima – Konjic. Poginuo 23.07.1993.godine na Bijeloj Lijeski – Bjelašnica.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1996.godine.



4.INŽINJERIJSKI BATALJON

AVDIBEGOVIĆ (Hrustem) NUSRET

Rođen 20.01.1958.godine u Repovcima – Konjic

Priznanje mu dodijeljeno 15.04.1995.godine.


HUSEINBEGOVIĆ (Asim) MUAMER

Rođen 17.04.1973.godine u Hadžićima.

Priznanje mu dodijeljeno 15.04.1996.godine.



4. IZVIĐAČKO – DIVERZANTSKI BATALJON

ČAJIĆ (Selim) MUAMER – ČAJA

Rođen 15.01.1975.godine u Konjicu. Poginuo 23.09.1994.godine u rejonu Gudca – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.


DŽAJIĆ (Mustafa) DŽEVAD

Rođen 05.10.1969.godine u Konjicu.

Priznanje mu je dodijeljeno 1995.godine.



450. LAHKA BRIGADA

 

DAUT (Ferhat) AHMET

Rođen 13.10.1957.godine u Ježeprosini – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno 15.04.1995.godine.


DIDIK (Osman) ASIM

Rođen 05.02.1959.godine u Glavatičevu – Konjic.

Ratno priznanje mu je dodijeljeno 1995.godine.


GADŽO (Alija) EMIN

Rođen 01.01.1964.godine u Tušilima – Trnovo. Poginuo 29.09.1995.godine na Krupcu – Glavatičevo.

Priznanje mu dodijeljeno posthumno 17.11.1995.godine.


LUČKIN (Mušan) RAMIZ

Rođen 05.01.1969.godine u Trnovu.

Poginuo 07.10.1995.godine na Žljebini – Glavatičevo, Konjic.

Priznanje mu je posthumno dodijeljeno 15.04.1996.goodine.


PINTOL (Duran) MIRALEM – LELA

Rođen 22.02.1965.godine u Svijenču – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno 1995.godine.


TUCAK (Osman) RAMIZ

Rođen 25.05.1974.godine u s.Jezero – Kalinovik.

Priznanje mu dodijeljeno 15.04.1996.godine.


TUCAKOVIĆ (Abdulah) ASIM – ČOČA

Rođen 02.04.1963.godine u s.Lađanica – Konjic.

Priznanje mu je dodijeljeno 16.01.1995.god.


TUCAKOVIĆ (Šaban) EMIN – KIKILO

Rođen 01.09.1968.godine u Glavatičevu – Konjic.

Priznanje mu dodijeljeno 1995.godine.


 

ZRNO (Izet) BAJAZIT

Rođen 02.09.1968.godine u Livnu.

Priznanje mu dodijeljeno 1995.godine.


ŽILIĆ (Alija) FERID

Rođen 16.08.1968.godine u Tušilima – Trnovo. Poginuo 04.06.1995.godine na Stražiću – Bjelimići,

Priznanje mu dodijeljeno posthumno 17.11.1995.godine.


HEBIBOVIĆ (Omer) IBRO

Rođen 21.07.1964.godine u Glavatičevo – Konjic. Poginuo 28.06.1993.godine na Kobečevu – Glavatičevo.

Priznanje mu je dodijeljeno posthumno 1995.godine.


 MILIŠIĆ (Mušan) ALIJA

Rođen 05.07.1956.godine u Trnovu.

Priznanje mu je dodijeljeno 1994.godine