Fotografije

Foto: Obilježavanje 28. godišnjice operacije “Koverat”

19. decembra 2020.godine predstavnici koordinacije boračkih udruženja općine Konjic posjetili su spomen obilježja poginulim u operaciji “Koverat 1992.godine.

Operacija KOVERAT predstavlja najozbiljniji pokušaj deblokade Sarajeva krajem 1992. godine. Da je operacija uspjela, historija odbrambeno-oslobodilačkog rata bi se sigurno drugačije odvijala. Operacija KOVERAT je odisala velikim brojem propusta, nestručnosti, površnosti, opstrukcija, ali sigurno nije nedostajalo srca, hrabarosti i krvi…

U ovoj operaciji s područja Hercegovine poginuli su:

BRIGADA „NERETVICA“ BUTUROVIĆ POLJE

Ahmić (Adil) Mustafa 1965.

Boloban (Alija) Rešid 1962.

Čustović (Nijaz) Elvir 1968.

Džino (Atif) Ibrahim 1966.

Jahić (Salko) Halis 1957.

Kezo (Tahir) Nihad 1970.

Kurtović (Fazlo) Rašid 1957.

Miljević (Džafer) Hismet 1965

Mustafić (Muhamed) Asim 1960.

Nefer (Aziz) Ejub 1966.

Nezić (Meho) Ibrahim  1970

Padalović (Suljo) Mirsad  1954

Perva (Mujo) Nesib  1969. Poturović (Fehim) Alija  1967.

Turković (Alija) Enver  1960.

Šabanović (Šaćir) Junuz  1963.

Šišić (Derviš) Senadin  1969.

Šoljić (Izet) Mujo   1962.

Šoro (Šaban) Nusret   1965.

Veljković (Sejfo) Ćazim  1950.

Zatega (Ramo) Ismet 1964.

Žiko (Bećir) Suljo 1968.

1.MOSTARSKA BRIGADA MOSTAR

Bilal (Salko) Mirsad 1959.

Grcić (Hamo) Abas   1969.

Jelovac (Meho) Ismet 1969.

Jelovac (Alija) Meho 1972.

Jugo (Muharem) Mušan 1950.

Imamović (M) Pašaga 1954.

Mujan (Hamid) Saša 1970.

Voljevica (Selim) Ramiz 1962.

Špago (Ibro) Zijo  1967.

BRIGADA „BREGAVA“ STOLAC

Bešo (Hamzo) Ekrem  1970.

Boškailo (Himzo) Semir  1970.

Festić (Jusuf) Safet   1967.

Humačkić (Ahmet) Senad 1971.

Nurko (Hasan) Senad  1959.

Šuta (Zulfo) Šefik 1967.

BRIGADA „NERETVA“ JABLANICA

Alikadić (Muharem) Zlatan  1948.

Bilić (Derviš) Sabit 1955.

Mutap (Salko) Kemal   1959.

Šćuk (Bajro) Bahrudin 1971.

Teletović (Adem) Ramiz 1949.

SAMOSTALNI BATALJON „DREŽNICA“

Balić (Džafer) Esad 1967.

Bećić (Halil) Mirsad 1969.

Bećić (Ibrahim) Vensur 1972.

Dedić (Ismet) Džafer 1958.

Kadrić (Ismet) Edin  1974.

NEKA IM JE VJEČNI SPOMEN

I RAHMET BOŽIJI!