Tekstovi

Na današnji dan: Zauzimanje kasarne Ljuta

Danas se navršava 31 godina kako su u noći 05/06. maj 1992. godine jedinice OpŠTO Konjic, MUP-a -SJB Konjic zauzele, tada se činilo, neosvojivo, kasarnu Ljuta.
Osim ratnog plijena vezanog za kultni objekat ARK, u kasarni je bilo smješteno naoružanje i vojna oprema 14.hercegovačke partizanske brigade kao i prostornih jedinica TO Konjica, Jablanice i Prozora.
U psihološkom smislu ova akcija je imala nemjerljiv učinak. Maligno tkivo iz njedara Konjica je odstranjeno, spriječeno je spajanje jdinica JNA i tkz.rezervista sa Boraka.
Godinama su posjetioci ARK-a imali priliku slušati snimljeni razgovor Kukanjca sa komandantom kasarne pukovnikom Veličkovićem u kome mu naređuje ,,Sve što ne možeš ponijeti digni u zrak”!
Veličković i kompanija su pobjegli kroz tavan objekta ARK prema Zlataru, odakle su 13.05. evakuisani helikopterom. Ništa nisu uspjeli ponijeti, a ni nešta posebno minirati.
Ovom operacijom propao je pokušaj spajanja tzv.rezervista sa Boraka sa jedinicama JNA u kasarnama Ljuta,Zlatar i Čelebići,nakon toga pribjegli su kažnjavanju naroda, pa su u više navrata iz aviona bombardovali i raketirali 06.maja u 14.oo sati naselja Glavičine i Ovčari te dijelove kasarne Ljuta.