Vijesti

Sjećanje na mučki ubijene pripadnike VP i Armije R BiH U Bradini

12.jula 1992. godine na lokalnom putu Bradina – Repovci ubijeni su:
Aziz Jusufović,
Ibrahim Mangić,
Jasmin Radaslić,
Isak Ljevo i
Dražen Pandža, pripadnici Vojne policije, i
Šefik Ajanović,
Džemal Ferhatbegović,
Ibrahim Jusufbegović i
Salem Memić, pripadnici Odreda „Lisin“.

Povodom 30 godina od mučkog ubistva devet pripadnika ARBiH na lokalnom putu Bradina – Repovci 12. jula 1992.godine. Jedinstvena organizacija boraca (JOB) Konjic organizovala je u utorak 12, jula 2022.godine posjetu haremu Musala u 10 sati i posjetu mjestu stradanja u 11 sati.
putu Bradina – Repovci u 11 sati