Tekstovi

DIGITALNA IZDANJA Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Prof. dr. Smail Čekić

AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU (Knjiga I)

AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU (Knjiga II)

Sarajevo, 2004.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2004., 1328 strana.

Mr. Faid Hećo

ULOGA JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE U AGRESIJI NA BOSNU I HERCEGOVINU – USKORO

Sarajevo, 2005.
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2005., 410 strana.

Međunarodna naučna konferencija

GENOCID NAD BOŠNJACIMA SIGURNE ZONE UN SREBRENICA JULA 1995. GODINE – POUKE BUDUĆIM GENERACIJAMA

International Scientific Conference

GENOCIDE AGAINST BOSNIAKS OF THE UN SAFE AREA SREBRENICA IN JULY 1995 – LESSONS FOR THE FUTURE

Sarajevo, 2005

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2005., 57 strana.

Izložba fotografije dokumenata
povodom desetogodišnjice zločina

GENOCID NAD BOŠNJACIMA SIGURNE ZONE UN SREBRENICA JULA 1995. GODINE

Dio 1

Dio 2

Dvojezično izdanje: Bosanski/Engleski

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2005., 76 strana.

Prof. dr. Esad Zgodić

POLITIKE FANTAZIJA: O ratu protiv Bosne i Hercegovine

Dio 1

Dio 2

Sarajevo, 2005.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2005., 252 strane.

Dr. Duljko Hasić

RATNE ŠTETE U SARAJEVU 1992-1995.

Sarajevo, 2006.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2006., 374 strane.

Dr. Safet Bandžović

ISELJAVANJE BOŠNJAKA U TURSKU

Dio 1

Dio 2

Dio 3

Dio 4

Sarajevo, 2006.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2006., 773 strane.

Dr. Hajriz Bećirović

GENOCID U SAVREMENOJ DRUŠTVENOJ ZNANOSTI

Sarajevo, 2007.

(I englesko izdanje postoji – “GENOCIDE IN CONTEMPORARY SOCIAL SCIENCE”)

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007., 265 strana.

GENOCID U SREBRENICI, SIGURNOJ ZONI UN-a, JULA 1995. GODINE

Sarajevo, 2007., Dvojezično izdanje: Bosanski/EngleskiInstitut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007., 115 strana.

Dr. Rasim Muratović

HOLOKAUST NAD JEVREJIMA I GENOCID NAD BOŠNJACIMA

Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo 2007., 276 strana.

Prof. mr. Muharem Kreso

NACISTIČKO “KONAČNO RJEŠENJE” JEVREJSKOG PITANJA U OKUPIRANIM ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA OD 1941. DO 1945.

Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo 2007, 276 strana.

Uredio prof. dr. Steven L. B. Jensen

GENOCID – SLUČAJEVI, POREĐENJA I SAVREMENE RASPRAVE

Sarajevo,2007.
Bosansko izdanje

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007, 403 strane.

Međupresuda Haškog tribunala od 16. juna 2004.

MILOŠEVIĆU DOKAZAN GENOCID U BOSNI

Sarajevo, 2007., Bosansko i Englesko izdanjeInstitut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo 2007, 253 strane.

Prof. dr. Jusuf Žiga

VRIJEME “RAZLJUĐENIH DVONOŽACA” PARADIGMA BOSNE KOJU SU IZDALI

Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007, 189 strana.

Prof. dr. Ante Milanović

PREHRANA SARAJEVA U OPSADI 1992-1995

Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007, 272 strane.

Mr. Bakir Alispahić

TERORIZAM: ŠTA JE TO

Sarajevo, 2007.
(I englesko izdanje postoji – TERRORISM: WHAT IS IT)

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007., 253 strane.

Dr. Senija Milišić

INSTITUCIONALIZACIJA NAUKE U BOSNI I HERCEGOVINI 1945-1958.

Dio 1

Dio 2

Dio 3

Sarajevo, 2007.
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007., 372 strane.

Prof. dr. Smail Čekić

ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA GENOCIDA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

Naučno-teorijska i metodološko-metodska pitanja i problemi

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i KULT B Sarajevo, Sarajevo, 2007, 207 strana.

Prof. dr. Smail Čekić

Prof. dr. Dževad Termiz

ŽRTVE ZLOČINA U SARAJEVU 1992-1996.

Dio 1

Dio 2

Naučnoistraživački projekt

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Kult B Sarajevo, Sarajevo, 2007, 164 strane.

Dr. Rasim Muratović

MOĆ I NEMOĆ DRŽAVE BLAGOSTANJA

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007, 243 strane.

Mr. Velid Šabić

GENOCID U SREDNJEM PODRINJU 1992-1995.

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 218 strana.

Eli Tauber

KADA SU KOMŠIJE BILI LJUDI

Dio 1

Dio 2

Dio 3

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008. 79 strana.

Dr. Mustafa Memić

GUSINJSKO-PLAVSKA KRAJINA U VRTLOGU HISTORIJE

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 216 strana.

ZBORNIK RADOVA

OPSADA I ODBRANA SARAJEVA 1992-1995.

Sarajevo, 2008.

Zbornik radova, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 423 strane.

Prof. dr. Stjepan Lapenda

SREBRENICA – PARADIGMA GENOCIDA

“Le Figaro” 2000-2006
Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 234 strane.

Mujo Alić

UPOTREBA BOJNIH OTROVA U IZVRŠENJU GENOCIDA U SREBRENICI, SIGURNOJ ZONI UJEDINJENIH NACIJA, JULA 1995

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 167 strana.

PREKINUTO DJETINJSTVO

Dio 1

Dio 2

Autori: Nermina Dautbašić, Alma Gabeljić, Mediha Mustafić, Elvisa Haskić, Dželaludina Nukić, Nermina Sejdinović, Azir Osmanović, Sadmir Nukić, Admir Sejdinović
Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. – trinaeste godišnjice genocida nad Bošnjacima »sigurne zone« UN-a Srebrenica.

Sarajevo, 2008, 118 strana.

Presuda Međunarodnog suda pravde

Sarajevo, 2008. Bosanska Verzija

Prijevod na bosanski: Mr. Enis Omerović i Mr. Sabina Subašić – Galijatović, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2008

Rasim Halilagić

FOČA 1992 – 1995.
ŽRTVE GENOCIDA

Dio 1

Dio 2

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2008, 498 strana.

Dr. Fadil Ademović

Četništvo i četnička propaganda u južnoslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)

Prvi tom

Dio 1

Dio 2

Dio 3

Dio 4

Drugi tom

Dio 1

Dio 2

Dio 3

Sarajevo, 2009.
(Prvi tom 862 strane, Drugi tom 612 strana)

Izdavači: Kult B i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Mensur Seferović

Zvijezde stajačice (I dio)
Zvijezde stajačice (II dio)
Zvijezde stajačice (III dio)

Zapisi o djevojkama i majkama iz dva rata 1941-1945 i 1991-1995
Sarajevo, 2009.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2009., 317 strana.

Mujo Trako

Kunovska legenda – USKORO

Sarajevo, 2009.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2009., 179 strana.

Senad Sudo Omerika

Poginuli Nevesinjci u odbrani domovine 1992-1995.

Dio 1

Dio 2

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo (174 strane)

Mr. Sabahudin Šarić

Velikosrpska ideologija

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, (163 strane).

Priredili: Sabina Subašić – Galijatović
Enis Omerović

Optužnice protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo (422 strane).

Prof. dr. Ismet Dizdarević

KNJIGE – SVJEDOCI

Dio 1

Dio 2

Dio 3

Dio 4

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 224 strane.

Prof. dr. Smail Čekić

Prof. dr. Muhamed Šestanović

Merisa Karović

Zilha Mastalić – Košuta

Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (1-351 str.)
Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (351-867 str.)

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (868 strana)

Prof. dr. Smail Čekić

Mr. Meldijana Arnaut-Haseljić

Dr. Bećir Macić

MASOVNE GROBNICE U BOSNI I HERCEGOVINI – SIGURNA ZONA UJEDINJENIH NACIJA SREBRENICA

Dio 1

Dio 2

Dio 3

Dio 4

Dio 5

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i KULT-B d.o.o. Sarajevo, (888 strana)

GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI – POSLJEDICE PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE (Knjiga I)

GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI – POSLJEDICE PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE (Knjiga II)

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, održane u Potočarima (Srebrenica) od 10. – 11. jula 2009.

(Knjiga 1 i 2)
Sarajevo, 2011.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (1420 strana)

ZLOČINI U BOSANSKOJ KRAJINI ZA VRIJEME AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU 1991. – 1995.

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, održane u Bihaću od 22. – 24. septembra 2000.

(Knjiga 1 i 2)
Sarajevo, 2011.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (1046 strana)

Genocid u kontinuitetu

– Svjedočenje ambasadora Arrie –

Sarajevo, 2011.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (97 strana)

GENOCID – SJEĆANJA, OPOMENE I PORUKE

Zbornik radova sa Okruglog stola, održanog 26. januara 2011. godine u Goraždu povodom 26. januara 1942 – Dana sjećanja na genocid u Gornjem Podrinju

Sarajevo, 2012.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (276 strana)

Akademik, Prof. dr. Muhamed Filipović

PLES MRTVACA OKO MOSTARA

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (141 strana)

Jusuf Omerika

Krici iz utroba planina

Sarajevo, Mostar 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Udruženje povratkom za Bosnu i hercegovinu Mostar (184 strane)

Ibrahim Čikić

GDJE SUNCE NE GRIJE – Tragična ispovijest o jednom vremenu i sudbini imena koje nosimo

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (554 strane)

Stjepan Lapenda
Matija Lapenda

PARIŠKE HABERDŽIJE: RAT ZA SLOBODU – GODINA PRVA

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (169 strana)

Doc. dr. Rasim Muratović

BOSNA U BERGENSKIM VREMENIMA / BOSNIA I BERGENS TIDENDE (Knjiga I)

BOSNA U BERGENSKIM VREMENIMA / BOSNIA I BERGENS TIDENDE (Knjiga II)

(Tom I i II)
Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (966 strana)

Mujo Kafedžić

FOČA, ŽRTVA GENOCIDA XX VIJEKA

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (562 strane)

Doc. dr. Nedžad Ajnadžić

POLITIČKI I VOJNI ZNAČAJ ODBRANE SARAJEVA

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (593 strane)

Prof. dr. Omer Ibrahimagić

BOSANSKI IDENTITET I SUVERENITET

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (827 strana)

Dr. Zemir Sinanović

SAMOUBISTVO – IZBOR POJEDINCA I (ILI) POSLJEDICA KRIZE

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (527 strana)

Prof. dr. Esad Zgodić

TERITORIJALNI NACIONALIZAM
Ideologija, zlotvorstvo i alternative

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (536 strana)

Doc. dr. Rasim Muratović

HOLOKAUST NAD JEVREJIMA I GENOCID NAD BOŠNJACIMA – USKORO

(Drugo izdanje)

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (276 strana)

Mujo Begić

GENOCID U KLJUČU (Dio I)

GENOCID U KLJUČU (Dio II)

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (408 strana)

Prof. dr. Smail Čekić

GENOCID I ISTINA O GENOCIDU U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
i
Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (800 strana)

Doc. dr. Rasim Muratović

GENOCID U AHMIĆIMA 1993.

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (382 strane)

Doc. dr. Fikret Bečirović

KULTURNA POLIVALENTNOST I APSURD ZLOČINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (455 strana)

Hasan Balić
Ismet Alija
Avdija Kovačević

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE: BOSNA I HERCEGOVINA PROTIV SRBIJE I CRNE GORE

Dio 1

Dio 2

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (252 strane)

Safet Halilović

RESTITUCIJA BOSANSKE DRŽAVNOSTI

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (545 strana)

Kjell Arild Nilsen

(S norveškog preveo Doc. dr. Rasim Muratović)

MILOŠEVIĆ U RATU I U HAGU -dokumentacija-

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (605 strana)

Mujo Begić

U OPSADI 1201 DAN – Sigurna zona UN-a Bihać

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (414 strana);

Mujo Begić

ZLOČINI USTANIKA U LJUTOČKOJ DOLINI 1941. GODINE

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (263 strane);

ĆOSIĆEV RAT

– Zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi “BOSANSKI RAT” Dobrice Ćosića, održane 3. maja 2012. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu –

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (276 strana);

ĆOSIĆEV RAT

– Zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi “BOSANSKI RAT” Dobrice Ćosića, održane 3. maja 2012. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu –

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (276 strana);

Muharem Kreso

ISKUSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (561 strana);

NASTANAK, RAZVOJ I FUNKCIONISANJE INSTITUTA za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu 1992-1995.

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (581 strana);

Rasim Muratović

ZLO i ljudsko dostojanstvo u djelu Arnea Johana Vetlesena

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (254 strane);

Arne Johan Vetlesen

Šta je etika

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (217 strana);

Esad Bajtal

Zločini i laži Miloševićeve kripto-politike

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (274 strane);

POLITIČKI I VOJNI ZNAČAJ ODBRANE SARAJEVA 1992.-1995. – USKORO

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane 29. februara i 1. marta 2012. u Sarajevu

Dio 1

Dio 2

Dio 3

Dio 4

Dio 5

Dio 6

Dio 7

Dio 8

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (934 strane);

Merisa Karović-Babić

Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995.

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (345 strana);

Elvedin Mulagić

Negiranje genocida nad Bošnjacima

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (231 strana);

Eli Tauber

Holokaust u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (700 strana);

Nermin Halilagić

Zločin protiv čovječnosti u savremenom krivičnom pravu

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (348 strana);

Irene Levin

Šta je socijalni rad

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (241 strana);

Mujo Begić

GENOCID U PRIJEDORU – SVJEDOČENJA – USKORO

Zagreb, Sarajevo, 2015.

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (775 strana);

Rasim Muratović
Ermin Kuka

Genocid u Brčkom 1992-1995. (PRVI DIO)

Genocid u Brčkom 1992-1995. (DRUGI DIO)

Genocid u Brčkom 1992-1995. (TREĆI DIO)

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (646 strana);

Esad Bajtal

Prijevod na engleski Samir Kulaglić

UJED ZMIJE SJEĆANJA – Hommage dostojanstvu i bolu majki Srebrenice

Sarajevo, 2015.
Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (51, 51 strana);

Mujo Begić
Senadin Ramić
Zlatan Ališić

TOMAŠICA – MASOVNA GROBNICA

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (152 strane);

Muamer Džananović

ZLOČINI NAD DJECOM U GORAŽDU TOKOM OPSADE 1992-1995. – USKORO

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (304 strane);

Izet Kubat
Salko Čampara

GENOCID NAD BOŠNJACIMA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Geoprojekat Tuzla (552 strane);

Paul Moxnes

Šta je strah

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (219 strana);

Omer Ibrahimagić

Bosna se bliži svome smiraju

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (835 strana);

Øyvind Østerud

Šta je rat

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (236 strana);

Mujo Begić

Bosanska Krupa 1992-1995. – Porušeni grad

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (350 strana);

Husejin Omerović

Žrtve genocida na području Vlasenice 1992. – 1995.

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (499 strana);

Dževa Avdić

Moj osmijeh je moja osveta

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (195 strana);

SREBRENICA 1995-2015: EVALUACIJA NASLIJEĐA I DUGOROČNIH POSLJEDICA GENOCIDA (Knjiga I)

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane 9-11. jula 2015. godine Sarajevo – Tuzla – Srebrenica (Potočari): 9-11. juli 2015.

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (1034 strana);

SREBRENICA 1995-2015: EVALUACIJA NASLIJEĐA I DUGOROČNIH POSLJEDICA GENOCIDA (Knjiga II)

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane 9-11. jula 2015. godine Sarajevo – Tuzla – Srebrenica (Potočari): 9-11. juli 2015.

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (1034 strana);

Smail Čekić

Dejtonski (mirovni) sporazum – legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 1
Dejtonski (mirovni) sporazum – legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 2
Dejtonski (mirovni) sporazum – legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 3

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (2061 strana);

Eli Tauber

When Neighbors Were Real Human Beings

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (45 strana);

Grete Brochmann

Šta je imigracija

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (222 strana);

Dževa Avdić

Moj osmijeh je moja osveta – Drugo izdanje

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (195 strana);

Arne Johan Vetlesen

Studije o zlu

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (306 strana);

Rasim Muratović

Olovo 1992 – 1995. Stradanje i razaranje herojskog Olova

Sarajevo, 2017

Univerzitet u Sarajevu Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (507 strana);

Mujo Begić

Genocid u Sanskom Mostu

Sarajevo, 2017

Univerzitet u Sarajevu Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (856 strana);

Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Šefko Hodžić, Muhamed Smajić, Mesud Šadinlija

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (493 strane);

Zilha Mastalić-Košuta, Alma Hajrić-Čaušević, Almir Grabovica, Elvir Duranović, Hikmet Karčić

Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (410 strana);

Jasmin Hodžić

Telegrami za Angela Palmersa, Priče iz ratnog djetinjstva

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (83 strane);

Meldijana Arnaut Haseljić

Prisilni nestanci na području Sarajeva 1992 – 1995 – USKORO

Sarajevo, 2017.

Nils Johan Lavik

Nora Sveaass

Politička psihologija

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2018.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (403 strana);

Mesud Šadinlija

Između pravde i realpolitike

Sarajevo, 2018.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (759 strana);

Ermin Kuka

Genocid nad Bošnjacima u Višegradu 1992-1995. – USKORO

Sarajevo, 2019.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Meldijana Arnaut Haseljić

Politike i prakse prikrivanja zločina – Masovne grobnice na području Sarajeva 1992-1995

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (593 strane)

Fikret Bečirović

Demografski gubici na području Općine Mostar (1992-1995)

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (322 strane)

Mujo Begić

Nastanak i djelovanje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (605 strana)

GENOCID NAD BOŠNJACIMA, SREBRENICA 1995-2020: Uzroci, razmjere i posljedice

Zbornik radova

TOM I

TOM II

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (1022 strane)

Denis Bećirović

Teritorijalni ekspanzionizam Srbije prema Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (834 strane)