Vijesti

Glavatičevo: Obilježen Dan šehida

Kišni dan ovog petka 14. Maja nije bio prepreka da prema utvrđenom planu posjetimo mezarja naših šehida, poginulih i umrlih boraca širom naše mjesne zajednice od Zavinina i Biskupa na jugoistoku do Prebilja i Gakića na sjeverozapadu.

Ovogodišnji DAN ŠEHIDA ujodno je bio i nova prilika za susret sa potomcima i braćom i sestrama naših šehida, pogunulih i umrlih boraca, kao i sa našim saborcima. Danas smo svjedočili i visokom nivou oraganizovanosti obogaćene mirisom kolektiviteta, a za oko nam je zapela činjenica da su nam haremi uređeni čak i oni najudaljeniji u “napuštenim” selima. Primili smo na znanje da ima mezarja na koja ne može doći automobil (ni onaj tereski), a to će mo akoBogda do narednog DANA ŠEHIDA promjeniti.