Konjicke brigade

KRATAK PREGLED OSNOVNIH INFORMACIJA O KONJIČKIM BRIGADAMA

4.Muslimanska lahka brigada formirana je 20.03.1994. godine,
– 04.04.1996. godine promijenila naziv u 4. Slavna Muslimanska brigada,
– 22.04.1996. godine rasformirana.

7.brigada „Suad Alić“ formirana 01.12.1992. godine
– 13.03.1993. godine promijenila naziv u 43.bbr,
– 22.02.1995. godine promijenila naziv u 443.bbr,
– 22.04.1996. godine rasformirana

Brigada „Neretvica“ formirana 11.11.1992. godine
– 13.03.1993. godine promijenila naziv u 45.bbr
– 02.02.1995. godine promijenila naziv u 445.bbr,
– 01.08.1995. godine promijenila naziv u 445.lbr,
– 22.04.1996. godine rasformirana

49.Istočnohercegovačka brigada formirana 09.04.1993.godine
– 23.10.1993. godine promijenila naziv u 649.lbr,
– 16.02.1995. godine promijenila naziv u 450.lbr,
– 22.04.1996. godine rasformirana.