Sjećanje na šehide Kisera

U nedjelju, 15.10.2023.godine u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca (JOB) "Branilaca Konjica" Konjic upriličena je posjeta platou Kisera u zn

Read More